Bekijk hieronder de laatste nieuwsbrieven.

Beste vrienden van Houses of Hope Ministries International

Afgelopen maanden zijn drukke maanden geweest met verschillende bijzondere gebeurtenissen. In januari en februari zijn we begonnen met de uitwerking van het programma voor het jaar 2024 wat in grote lijnen op papier stond.

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.

Beste vrienden van Houses of Hope Ministries International,

Hierbij de nieuwsbrief met het verslag van voorjaars missie Ghana 2023.
Op 14 maart is Rev. Wim naar Ghana vertrokken om samen met het team in Ghana de voorbereiding van “The Easter Convention” in Berekum af te ronden.

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.

Beste vrienden van Houses of Hope Ministries International,

We zijn bijna aan het eind van het jaar 2022 gekomen. Een jaar met ups en downs.

Bezoek Verenigde Staten van Amerika
Een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar is het bezoek van Pastor Wim aan de VS geweest. Op uitnodiging van Pastor Ricardo Torres en zijn Latijns- Amerikaanse kerk is Pastor Wim op 15 augustus naar Washington gevlogen. De laatste keer dat Ps. Wim hen bezocht was in 2016. Pastor Ricardo Torres en zijn kerk ondersteunen Houses of Hope Ministries Int. al jaren.

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.

Beste vrienden van Houses of Hope Ministries International,

Dit is onze tweede nieuwbrief van dit jaar. Een beetje aan de late kant. Op 5 april is pastor Wim naar Accra, Ghana gevlogen. Eigenlijk was het de bedoeling dat pastor Wim op 27 maart zou vertrekken maar Sonja en hij hebben allebei een Covid-19 infectie gehad en pastor Wim kreeg daarna nog longontsteking en een luchtweginfectie. De vertrekdatum en de geplande activiteiten moesten daarom aangepast worden.

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.

Beste vrienden van Houses of Hope Ministries International,

Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar 2021.

Een bewogen jaar, zowel privé als voor de bediening. Wij hebben ook dit jaar opnieuw ervaren dat God een God van trouw is en ons bijzonder heeft gezegend met tal van donaties en giften om de bediening verder uit te bouwen.
Wim is op veertien oktober naar Ghana gevlogen om na een onderbreking van twee jaar door het Covid-19 gebeuren te gaan zien hoe de bediening van Houses of Hope Ministries Int. zich heeft ontwikkeld In die tijd. Natuurlijk is er veel en bijna dagelijks telefonisch of via video overleg geweest met Senior-pastor Cennick Boateng.

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.

Vrienden van Houses of Hope Ministries Int,

Het is inmiddels zomer. De voorgenomen reis van juni 2021 om de kerken in Ghana te bezoeken, waarover wij in onze vorige nieuwsbrief hebben geschreven, kon niet doorgaan vanwege ernstige ziekte en overlijden van één van onze naaste familieleden. We hebben deze reis nu verplaatst naar oktober van dit jaar. We bidden en geloven dat God zal voorzien in een ticket, de extra kosten van testen en een visum.

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.

Vrienden van Houses of Hope Ministries Int,

In deze nieuwsbrief geven wij u graag een kort verslag van de gebeurtenissen in de afgelopen drie maanden.

Het eerste waar we erg dankbaar voor zijn is dat er geen enkele Covid-19 besmetting is geweest binnen onze kerken in Ghana. Onze kerken hebben zich gehouden aan de voorschriften van de regering. Met weinig mensen samenkomen en genoeg ventilatie. Met het laatste hebben we geen enkel probleem, want de meeste van onze kerken hebben nog geen complete muren. Dus de wind kan er van alle kanten doorheen waaien.

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar 2020. Een zeer bewogen en voor veel mensen een dramatisch jaar; niet alleen in ons land maar wereldwijd.
De enige rust en zekerheid die wij, als christenen hebben, is ons geloof in God. Dat is ons houvast in deze tijd. En juist daarom moeten we in deze tijd biddend op de bres gaan staan voor christenen wereldwijd die vervolgd worden, honger lijden en door oorlogen ontheemd en op de vlucht geslagen zijn. Zij hebben het al heel zwaar en worden door het covid-19 virus extra hard getroffen.

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.

In Ghana zien we een stabilisatie en zelfs een daling van de besmetting met Covid-19. Wel zijn er nog steeds strenge maatregelen die gehandhaafd worden. Het lijkt, in tegenstelling tot Europa, de goede kant op te gaan al is er nog een lange weg te gaan.

Kerken
We zijn heel blij dat in onze HoH-Int. Kerken niemand is getroffen door het Covid-19 virus. Dat is iets om dankbaar voor te zijn want vaak zie je in Afrikaanse landen dat juist onder het arme deel van de bevolking de infecties het meest voorkomen.

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.

Het Covidvirus heeft in Ghana nog niet zijn hoogtepunt bereikt. De verspreiding van het virus onder een bevolking van 30 miljoen mensen over een gebied dat 6 maal groter is dan Nederland zal veel meer tijd nemen en moeilijk onder controle zijn te krijgen door de haast niet te controleren landsgrenzen met de buurlanden Togo, Burkino Faso en Ivoorkust.

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.

Vanuit een onwezenlijke, wereldwijde, ontregelde maatschappij, schrijven wij deze brief.
Alles staat op zijn kop: de zekerheden die mensen, dachten te hebben zijn volkomen op losse schroeven komen te staan door het zeer besmettelijke Corona-virus.
De enige zekerheid die er altijd is geweest en die we altijd hebben gehad, is ons geloof in God, onze Vader, de Schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus, Zijn Zoon.

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.

Een bewogen jaar zowel in ons persoonlijke leven en in de bediening. Het jaar begon met het afzeggen van de geplande reis naar Suriname in januari en ook de reis naar Ghana in maart van dit jaar. Vanwege de onverwachte, noodzakelijke openhartoperatie van Ps. Wim. Dat betekende alle geplande spreekbeurten in Suriname cancelen en de voorbereiding van de Paasconferentie 2019 in Ghana uitstellen. De operatie in februari en de revalidatieperiode daarna, zijn goed en succesvol verlopen. In april en de daaropvolgende maanden kon Ps. Wim langzamerhand weer beginnen met spreekbeurten. In september kreeg hij toestemming van de cardioloog om te reizen.

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.

Juli en augustus waren relatief rustige maanden; Pastor Wim heeft een aantal spreekbeurten in een Nederlandse kerken kunnen vervullen tijdens zijn revalidatie en na zijn revalidatie periode.

Op 21 september jl. is Richard Ofori, de directeur van St. Houses of Hope Ministries Int. Ghana/ NGO/ ANBI organisatie, in Nederland aangekomen voor overleg. Richard is verantwoordelijk voor het opstarten van de micro-projecten en begeleiden van de verschillende projecten en het financiële beheer.

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.

Pastor Wim is inmiddels hersteld en heeft zijn revalidatieperiode in juni afgesloten. Hij gaat nu een aantal keren per week naar de sportschool om zijn conditie op peil te brengen.

Hij is volop bezig met het uitwerken van de visie en het planning van de activiteiten voor de Houses of Hope Ministries Kerken in Ghana en bijna dagelijks in overleg met zijn voorgangers van de verschillende kerken in Ghana. Feedback geven en feedback krijgen is erg belangrijk voor de ontwikkelingen van de verschillende kerken en bedieningen in Ghana. Temeer omdat er een grote afstand is tussen onze twee kerken in Accra en de andere drie kerken in het Brong Ahafo District vlak bij de grens van Ivoorkust.

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.

Er is zo het één en ander gebeurd in de afgelopen maanden waardoor we onze programma’s moesten bijstellen. Vlak voor de kerstdagen van 2018 kreeg Ps. Wim van de cardioloog te horen dat het functioneren van de hartklep voor de aorta sterk achteruit gegaan was en dat hij niet mocht vliegen maar eerst een open hart- operatie moest ondergaan. De geplande reizen naar Suriname en Frans Guyana konden hierdoor niet doorgaan. In juni 2018 was zijn kransslagader al gedotterd en een stand geplaatst . Dit hadden we totaal niet verwacht. Ook de missiereis naar Ghana in maart en april 2019 moest gecanceld worden omdat de revalidatie na deze zware operatie zeker drie maanden zou gaan duren. Op 14 februari 2019 is de operatie succesvol uitgevoerd in het VU- ziekenhuis in Amsterdam en Ps. Wim zit middenin de herstelperiode. In de maand mei hoopt pastor Wim de activiteiten van spreekbeurten, meetings, etc. weer op te pakken. In augustus / september 2019 mag er volgens de hartchirurg weer met reizen worden begonnen. De mens wikt maar God beschikt!

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.

De Paasconferentie 2018 in Sunyani. Het bezoek aan Nederland in mei en juni 2018 van Pastor Cennick en zijn vrouw Stella, onze overseers van de HoH -kerken in Ghana. De ontmoeting en kennismaking van hen met het hoofdbestuur van Houses of Hope Ministries Int. en met de ons ondersteunende vrienden en kerken. De spreekbeurten waar ze voor uitgenodigd waren; het
interkerkelijke ontbijt met de ons ondersteunende vrienden en vertegenwoordigers van verschillende kerken. Het was een boeiende en enerverende tijd.

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.