Houses of Hope Ministries Internationaal is een Christelijke organisatie die zich geroepen weet:

  1. Met het stichten van kerken wereldwijd.
  2. Om in de gevangenissen het evangelie te verkondigen en discipelen te maken.
  3. Het intern en ambulant begeleiden, sociaal en maatschappelijk van volwassenen en kinderen die in een outcast situatie zijn beland; het helpen bij hun terugkeer naar de maatschappij.
  4. Het oprichten van scholen voor Christelijk basis en ambachtelijk onderwijs.
  5. Het opzetten van micro- projecten voor de allerarmsten binnen de Houses of Hope Ministries Int. Kerken met als doel dat gezinnen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en dat kinderen onderwijs ontvangen.
  6. Het opzetten van projecten voor kinderen Het helpen met de noden van kinderen binnen de gezinnen met kleding , voedsel en scholing.
  7. Productie en verspreiding van Christelijke lectuur en aanverwante artikelen.