Presentatie overzicht 2018-2019

RSIN-nummer: 821278988

Gevangenisproject

Doelstelling

Houses of Hope Ministries Internationaal is een Christelijke organisatie die zich geroepen weet:

 1. Het stichten van kerken wereldwijd.
 2. Om in de gevangenissen het evangelie te verkondigen en discipelen te maken.
 3. Het intern en ambulant begeleiden, sociaal en maatschappelijk bij hun terugkeer naar de maatschappij.
 4. Het oprichten van scholen voor Christelijk basis en ambachtelijk onderwijs.
 5. Het opzetten van micro- projecten voor de allerarmsten binnen de Houses of Hope Ministries Int. Kerken met als doel dat gezinnen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en dat kinderen onderwijs ontvangen.
 6. Het oprichten van huizen voor kinderen in nood.
 7. Productie en verspreiding van Christelijke lectuur en aanverwante artikelen. 

Beloningsbeleid:

Houses of Hope Ministries International hanteert géén beloningsbeleid.

Toelichting baten en lasten.

De ontvangen giften en donaties ontvangen wij van een aantal
kerken, denominatie en mensen, Christenen en vrienden die ons goed kennen en
achter ons werk staan. We hebben geen beloning nodig omdat we gepensioneerd
zijn hebben ons eigen inkomen.

Het totaal bedrag van de uitgaande giften bestaat uit de
bedragen welke wij via de bank naar Ghana overmaken ten behoeve van de
verschillende projecten, bouwprojecten en ondersteuning.

Totaal bedrag van 1536,50 euro aan contante uitgaven bestaat
uit twee delen. Wij hebben in Ghana over 2019 een totaal bedrag van 1035,90
opgenomen voor verschillende doeleinden, onder andere reiskosten Ghana zelf,
omdat onze denominaties en projecten in Accra maar ook in de  Brong Ahafo Region liggen. Onze mensen moeten
busreizen maken van meer dan acht uur en acht uren terug. In de kleinere
plaatsen kun je niet altijd geld opnemen omdat er niet overal banken zijn.

In Nederland hebben we een contant bedrag van 470,60 aan
contante uitgegeven.

Recente ontwikkelingen van de afgelopen 4 jaar.

Om u enig idee te geven wat wij, door Gods genade en mede dank zij uw hulp, mochten doen in de afgelopen vier jaar:

 1. Het opzetten van vijf Houses of Hope Ministries Int. kerken in verschillende delen van Ghana. Het beginnen met het bouwen twee simpele kerkgebouwen.
 2. Ondersteunen van een jonge student met een moslim achtergrond met een computer en met financiële ondersteuning zodat hij zijn studie voedingskunde kon afronden. Dit jaar heeft hij zijn diploma gehaald en gaat verder studeren aan een van de universiteiten in Accra.
 3. Het financieel ondersteunen van pastor Cennicks vrouw, ze is verpleegster om met een vervolg studie naar een hoger niveau te komen.
 4. Het ondersteunen van een broeder uit één van de kerken die een verpleger is om met een vervolg studie naar het niveau van hoofdverpleger te komen.
 5. Het financieel ondersteunen van ouders welke niet genoeg geld hebben om de kinderen naar school te laten gaan, door de schoolgelden van de kinderen te betalen zodat ze en een opleiding krijgen en ook in ieder geval een maaltijd per dag krijgen, wat in Ghana niet vanzelfsprekend is.
 6. Het financieel ondersteunen van een broeder en een zuster uit één van onze kerken om een opleiding te volgen als kleermaker en naaister. De opleiding is afgerond met een diploma.
 7. Het financieel ondersteunen van een broeder zodat hij een opleiding als lasser kan volgen. Hij is hier net mee begonnen. En zo zijn er nog een aantal mensen uit onze kerken welke wij mochten helpen om studies af te ronden om hierdoor een beter perspectief voor een baan te krijgen.
 8. Het opzetten van verschillende micro-projecten: Een taxibedrijfje, een kapsalon, een landbouw project, een winkeltje, een atelier.

Activiteiten verslag 2019-2020.

Het verder uitwerken van micro-project met name het naaiproject/atelier.

Hoh-Ministries Int heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de opleiding van twee mensen om de opleiding van kleermaker te volgen. Een van deze twee mensen heeft deze opleiding met succes afgerond.

Eind november 2019 is een containershop gekocht om een atelier van te maken zodat de afgestudeerde kleermaker zijn atelier/winkel kan starten. In 2019 zijn er reeds een aantal  reparaties aan het gebouwtje verricht.

In 2020 zou begonnen worden met het vervangen van de houten dakconstructie en de dakplaten  maar het Covidvirus heeft ook in Ghana de hele zaak on- hold gezet en in augustus kon men pas beginnen om  de laatste hand te leggen aan dit project. De elektriciteit kabels moeten nog worden aangelegd en het gouvernement moet dan de aansluiting op het net verzorgen. Dat kan in Ghana weken duren. Onze hoop is dat men eind oktober 2020 kan starten.

De andere micro-projecten hebben maanden stil gelegen omdat door het Coronavirus onze mensen  niet mochten werken in de kapsalon, het taxibedrijf en het straatrestaurant.

Ook in het afgelopen jaar en  het jaar 2020 ondersteund HoH- Ministries Int een verpleegster om een opleiding als hoofdverpleegster te volgen. In 2021 hoopt ze deze opleiding af te ronden.

In Accra ondersteunen wij in 2020 onze verantwoordelijke man voor de organisatie van HoH- Minstries Int. Ghana met zijn opleiding, Theologie.BA. Hij heeft een bachelor opleiding afgerond aan de technische Universiteit in Ghana voordat hij een predikant werd binnen onze organisatie.

In 2020 na het uitbreken van het Covid-virus heeft onze organisatie zich hoofdzakelijk bezig gehouden met een voedselprogramma op te zetten om de allerarmsten en de kinderen binnen onze kerken voorzien van minimaal een maaltijd per dag. De inkomsten onder de arme laag van de bevolking zijn al minimaal en door het virus bijna helemaal weg gevallen. Geen inkomsten betekend geen voedsel. Omdat de scholen in Ghana nog gesloten zijn missen de kinderen die naar school gaan  ook de dagelijkse maaltijd welke op de scholen wordt verstrekt. Door de donaties zijn we in staat geweest om binnen onze kerken rijst en olie als basisvoedsel uit te delen.

In September 2020 heeft HoH-Ministries het dak kunnen leggen op de houtenconstructie van ons kerkgebouwtje in Berekum, Brong Ahafo Region. De kerkgebouwtjes zijn belangrijk omdat deze niet alleen voor kerkdiensten worden gebruikt maar ook als contactplaats en voor tal van sociaal maatschappelijke activiteiten worden gebruikt.

Een uitgebreider verslag van alle activiteiten welke we hebben ontplooid kunt u lezen in de nieuwsbrieven van 2019- en 2020 welke op deze website zijn geplaatst.

De resterende maanden van dit jaar zullen wij, naast het voedselproject en de projecten en mensen die we ondersteunen moeten kijken of we nog wat geld vrij kunnen maken om de muren van de kerkgebouwtjes wat verder op te trekken.

We zien dat in 2020 een duidelijke daling van de binnen komende donaties en giften.

Bestuur Houses of Hope Ministries International 2020

Bestuurders
Naam van Aalten, Patrick Johan
Titel Penningmeester
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))

Naam Odendaal, Willem Jan
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))

Naam Odendaal – Mohadin, Chanderwatie
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))

Naam De Jong, Jeroen
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))

Naam Boateng, Cennick
Adres A338/52, Accra Asofan, Ghana
Titel Vice-Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))

Naam Ofori, Richard
Adres H.F.H.C13, Berekum, Brong Ahafo Region, Ghana
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))