Transparante ANBI

Naam ANBI Vereniging Houses of Hope Ministries International
Publieke naam Stichting Houses of Hope Ministries International
K.v.K. 32159002
Website adres hoh-ministries-int.com
E-mail info@hoh-ministries-int.com
   
Adres  
Adres Botter
Huisnummer 4044
Postcode 8243 KW
Plaats Lelystad
 
Postadres  
Adres P.O.Box.
Huisnummer 2012
Postcode 8203 AA
Plaats Lelystad

 

Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel:

Het oprichten van kerken in de wereld, het helpen van kinderen in noodsituaties, het oprichten van scholen voor (intern) basis onderwijs, ambachtelijk onderwijs( werkplekken), Bijbels onderwijs en het opzetten van micro-projecten;

Het oprichten van trainingscentrum/opvanghuizen voor verslaafden( in de ruimste zin van het woord) mannen, vrouwen, prostituees en mensen die in de criminaliteit zijn terecht gekomen;

Promotie, productie en verspreiding van Christelijke lectuur en andere aanverwante artikelen;

Het geestelijk begeleiden en, zo nodig, financieel ondersteunen van Houses of Hope Ministries organisaties wereldwijd die uit/ door de activiteiten van de vereniging zijn ontstaan. Het geestelijk begeleiden van organisaties, stichtingen en kerken die zich onder de overkoepelende organisatie van de vereniging hebben gesteld.

 

Onze bestuurssamenstelling

W.J.Odendaal        Voorzitter
P.J.van Aalten      Penningmeester
Z.Lagendijk         Secretaris
C.Odendaal-Mohadin  Bestuurder

 

Ons beleidsplan

Zie doelstelling.

 

Ons beloningsbeleid

N.V.T

 

Onze uitgeoefende activiteiten 2012

Continuering zendingsactiviteiten en het begeleiden van het team van Houses of Hope Ministries in Suriname.
Het onderzoeken van de mogelijkheid tot het oprichten van Houses of Hope Ministries in Baltimore,USA.

 

Onze uitgeoefende activiteiten 2013
Continuering zendingsactiviteiten en het begeleiden van het team van Houses of Hope Ministries in Suriname.
Houses of Hope Ministries Suriname is een zelfstandige afdeling geworden van Houses of Hope Ministries International
Het onderzoeken van de mogelijkheid tot het oprichten van Houses of Hope Ministries in Baltimore,USA.
Contacten gelegd met verschillende kerken in Baltimore om het oprichten van Houses of Hope Ministries, afd. Baltimore te verwezelijken

 

Onze uitgeoefende activiteiten 2014

Het overzien de ontwikkelingen van Houses of Hope Ministries Suriname.
Het oprichten en begeleiden van Houses of Hope Ministries Baltimore als een zelfstandige organisatie welke een onderdeel is van Houses of Hope Ministries International.
Het onderzoeken naar de mogelijkheid om een afdeling Houses op Hope Ministries in Ghana.

 

Onze uitgeoefende activiteiten 2015

Februari 2015
Berekum, House of Hope Ministries int, Ghana opgericht en in geschreven bij het Gouvernement van Ghana.

Gestart met het werk in de mannen gevangenis van Sunyani.

Een Agri-Culture selfs support landbouw project van 4 acre
opgestart. Verbouwde producten: yam, cassave, mais, ananas en 500 cacaobomen en 500 bananenbomen geplant.

Eerste half jaar van 2015 gestart pionierende kerken:
2015 kerk in Berekum, Ghana
2015 kerk in Drobo, Ghana
2015 kerk in Accra

Oktober 2015
Pionierende Kerk in de grootste slum van en op de grootste vuilnisbelt van Ghana. Sociaal maatschappelijke hulp aan kinderen.

Eerste leaders seminar te Berekum, Brong Ahafo Region van alle Houses of Hope Ministries kerken in Ghana.

November 2015
Het gezamenlijk met andere hulporganisatie versturen van hulpgoederen per container naar Ghana

December 2015
Erkend door het Gouvernement van Ghana als non- profit organisatie in Ghana.
Financiële ondersteuning van deze verschillende projecten door donaties vanuit en Nederland en Amerika.

Maart 2016
Eerste Paas Conferentie te Berekum, Brong Ahafo Region van alle Houses of Hope Ministries kerken in Ghana.

Oktober 2016
Tweede leaders seminar Accra voor leiders van de Houses of Hope Ministries kerken in Accra.

November 2016
Tweede leaders seminar in Berekum voor leiders van de Houses of Hope Ministries kerken in de Regio Brong Ahafo.

Visie 2017
Het uitbouwen van het  kerk-/ hulpproject in de slum van Abgogloshie. Het uitbreiden van micro- projecten.

 

Financiële verantwoording 2012

Omschrijving Debet Credit
4025 Onbelaste vergoedingen € 200,00
4400 Reiskostenvergoedingen € 2.485,43
Overige kosten € 21,42
4610 Brandstof auto € 613,14
4750 Representatiekosten € 32,50
4900 Telefoon- en faxkosten € 1.162,67
4910 Contributies & abonnement € 24,08
4930 Kantoorartikelen € 325,23
4980 Bankkosten € 370,37
4990 Overige algemene kosten € 748,41
8100 Betaalde Giften € 11.497,22
8200 Ontvangen donaties € 18.960,94
9150 Rentelasten banken € 74,58
9300 Betalingsverschillen € 2,29
Saldo € 1.451,02
TOTAAL € 18.984,65 € 18.984,65

 

Financiële verantwoording 2013

Omschrijving Debet Credit
4400 Reiskostenvergoedingen € 2.723,18
4500 Huur Suriname gebouw € 2.770,00
4610 Brandstof auto             € 684,99
4690 Overige autokosten € 19,99
4700 Reclamekosten € 42,77
4900 Telefoon- en faxkosten € 624,48
4920 Verzekering algemeen € 135,00
4930 Secretariaat € 1.444,30
4950 Drukwerk & papier € 9,95
4980 Bankkosten € 396,26
4990 Overige algemene kosten € 1.665,87
8000 Ontvangen giften   € 16.158,50
8100 Overige betaalde Giften € 5.176,67
Saldo € 465,04
TOTAAL € 16.158,50 € 16.158,50

 

Financiële verantwoording 2014

Omschrijving Debet Credit
Giften/ donatie € 13892,00
Overgemaakte giften €  7488,00
Brandstof auto €   390,00
Reiskosten bestuur Suriname €  1350,00
Reiskosten bestuur Ned. €  1021,47
Representatiekosten €    32,50
Telefoon- en faxkosten €  1084,00
Secretariaat €  1001,61
Bankkosten €   451,00
Verzekeringen €   135,00
Kas €   375,00
Overige algemene kosten €   748,41
Uitgaven totaal € 13701,99
Saldo €  190,01
Totaal € 13892.00

 

Financiële verantwoording 2015

 R

ijlabels

Som van Inkomsten Som van Uitgaven Som van Saldo
1 – Ontvangen giften 15.684,57 15.684,57
2 – Uitgaande giften 8.451,40 -8.451,40
3 – Kruisposten/ Spaarrekening 3.720,59 4.724,28 -1.003,69
4 – Reiskosten 74,35 1.647,39 -1.573,04
5 – Kantoorkosten 626,81 2.837,50 -2.210,69
6 – Representatiekosten 120,03 -120,03
7 – Contante uitgaven 50,00 -50,00
8 – Bankkosten en rente 430,87 2.719,49 -2.288,62
#N/B
Eindtotaal 20.537,19 20.550,09 -12,90

 

Financiële verantwoording 2016

Rijlabels Som van Inkomsten Som van Uitgaven Som van Saldo
01 – Ontvangen giften 19.265,88 19.265,88
02 – Uitgaande giften 685,00 15.589,58 -14.904,58
03 – Kruisposten / Spaarrekening 24.405,25 24.755,21 -349,96
04 – Reiskosten 158,64 2.148,69 -1.990,05
05 – Kantoorkosten 2.072,87 -2.072,87
06 – Representatiekosten 158,07 -158,07
07 – Contante uitgaven 303,50 -303,50
08 – Bankkosten en rente 0,39 510,54 -510,15
09 – Overige kosten 180,77 -180,77
10 – Werk voor derden 5.614,50 2.697,14 2.917,36
#N/B
Eindtotaal 50.129,66 48.416,37 1.713,29
Rev. Wim. J. Odendaal
Voorzitter
Founder/ Overseer Houses of Hope Ministries International
1Peter 2:9….chosen generation to proclaim the wonderful act of God who called you out of darkness in to His wonderful light…