Wie wij zijn

Oriëntatie

In 2005 werd door het pastorsechtpaar Wim en Sonja Odendaal in Suriname begonnen met de oriëntatie voor het opzetten van Houses of Hope Ministries Suriname. Een bediening die zich richt op kinderen in nood, het geven van onderwijs, counseling aan christen gedetineerden in gevangenissen en hulp bij het resocialisatieproces van ex-gedetineerden.

Ervaring

Zelf komend uit een achtergrond van verwaarlozing, mishandeling, kinderhuizen, jeugdgevangenis en immoraliteit weet dit pastorechtpaar beter dan wie ook, dat het evangelie van Jezus Christus, de boodschap van hoop, vergeving, genezing, bevrijding en herstel inhoudt voor ieder mens. Ongeacht cultuur, achtergrond of leeftijd.