Financiën

Vereniging Houses of Hope Ministries International wordt door de Belastingdienst beschouwt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw donaties aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en dat wij geen schenkingsrecht hoeven te betalen. Op deze manier wordt de effectiviteit van uw donatie vergroot.

Financiële verantwoording
Vereniging Houses of Hope Ministries International wil graag een zo transparant mogelijk inzicht geven in het (financieel) beleid. Onze jaarverslagen en jaarrekeningen zijn daarom voor iedereen in te zien.

Bekijk de jaarverslagen.

RSIN
Omdat Vereniging Houses of Hope Ministries International de ANBI registratie heeft, is het vermelden van het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer verplicht. Onze RSIN is 821278988.