Help mee

Wij willen u vragen om het werk van Houses of Hope Ministries International te ondersteunen, dit kan op verschillende manieren:

Gebed
Om al het werk te kunnen uitvoeren is kracht en wijsheid nodig. We willen u vragen om ons werk in uw gebeden mee te nemen.

Financiën
Om de verschillende projecten van Houses of Hope Ministries International te kunnen bekostigen is financiële steun nodig. Uw giften zijn daarom van harte welkom!


U kunt nu ook Nationaal en Internationaal giften overmaken via PayPal.
Dit kunt u doen op het PayPal account: info@hoh-ministries-int.com

Giften vanuit Nederland/ Europa
Vanuit Nederland kunt u uw giften overmaken op:

Rabobank:
IBAN: NL66 RABO 0153 4276 47 / Swiftcode: RABO NL 2U
t.n.v. Houses of Hope Ministries International.

Houses of Hope Ministries International is door de belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekend dat al uw giften belasting aftrekbaar zijn.