Geschiedenis

Wim en Sonja OdendaalDe founder van Houses of Hope Ministries International is apostel Wim Odendaal.

Roeping en visie
In 1974 kwam Wim Odendaal radicaal tot bekering door straat-evangelisatie en werd vervuld met de Heilige Geest. Hij werd lid van de Pinkstergemeente ‘Fildelfia’ in Deventer waar het Zweedse voorgangersechtpaar Stig en Tonnie Sagström zijn geestelijke ouders werden. Kort daarna werd hij gedoopt. Hij werd vurig Christen die overal de mensen die op zijn pad kwamen confronteerde met Jezus Christus. Hij werd betrokken bij verschillende activiteiten van de gemeente; volgde in Nederland de Kader Bijbelschool en de twee-jarige avond-bijbelschool Sion in Meppel. Hij werd bestuurder en leider van de Pinkstergemeente Fildelfia.

Als leider van de christelijke koffiebar ‘Agape’ was Wim nauw betrokken bij de opvang en begeleiding van tweede generatie Turkse jongeren. In samenwerking met een Turkse evangelist organiseerden zij evangelisatiecampagnes onder deze doelgroep. Door zijn werk onder Turkse jongeren bracht hij werkbezoeken aan Turkije en legde contact met de Turkse Pinksterkerken. In Turkije kwam hij in contact met gevluchte Iraanse christenen. In Nederland werkte Wim Odendaal samen met de christelijke organisatie ‘Gospel for Gast’ en verschillende overheidsinstanties om deze vluchtelingen op te vangen en te begeleiden.