Beste vrienden van Houses of Hope Ministries International,

Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar 2021.

Een bewogen jaar, zowel privé als voor de bediening. Wij hebben ook dit jaar opnieuw ervaren dat God een God van trouw is en ons bijzonder heeft gezegend met tal van donaties en giften om de bediening verder uit te bouwen.
Wim is op veertien oktober naar Ghana gevlogen om na een onderbreking van twee jaar door het Covid-19 gebeuren te gaan zien hoe de bediening van Houses of Hope Ministries Int. zich heeft ontwikkeld In die tijd. Natuurlijk is er veel en bijna dagelijks telefonisch of via video overleg geweest met Senior-pastor Cennick Boateng.

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.